Odborná způsobilost
Doklady o odbornosti

Osvědčení o absolvování speciálního mistrovského kurzu

 Osvědčení o absolvování odborného kursu DDD

Osvědčení o odborné způsobilosti (§ 58 odst. 1a 2 zák. č. 258/2000 Sb.)

Osvědčení o odborné způsobilosti (§ 58 odst. 2 zák. č. 2582000 Sb.)

Osvědčení o odborné způsobilosti (§ 58 odst. 1 zák. č. 2582000 Sb.)

Od roku 2010 jsme řádným členem:

          Sdružení pracovníků DDD ČR  

Evropské asociace DDD CEPA:

Členský certifikát DDD 2020

Členský certifikát DDD 2019

Členský certifikát DDD 2017

Členský certifikát DDD 2015

Členský certifikát DDD 2014

Členský certifikát DDD 2013 

Členský certifikát DDD 2012

Členský certifikát DDD 2011 

Členský certifikát DDD 2010

NATURABOR.CZ 2020 © Designed by WebLeaders.cz