Garance

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna firma  Pavel BOROVANSKÝ nebo Markéta BOROVANSKÁ