Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
PODZIMNÍ DERATIZACE | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

PODZIMNÍ DERATIZACE

 

Vloženo: 5.10. 2011

PROČ JE DOBRÉ PROVÁDĚT PREVENTIVNÍ (BARIÉROVOU) DERATIZACI

Průběžná bariérová deratizace má preventivní (bariérový) charakter i na lokalitách bez zdánlivě pozorovatelného výskytu hlodavců. Viditelný výskyt na povrchu je zaznamenáván až při přemnožení. Dá se vlastně říci, že potkani tu s námi stabilně žijí.

• Cílem této bariéry je zamezit osídlení lokality/baráku hlodavci v případě náhodného průniku.

• Potkani se dokážou prohryzat betonem, běhají po trubkách, dokonce dokážou vylézt i záchodem apod.

• Bariéra je tvořena rozmístěním jedových staniček s nástrahou v objektu/na lokalitě dle jejich členění a složitosti.

• Hlodavec, který proniká do prostor za potravou, je tak nalákán na nástrahu s jedem. V krátké době uhyne a nedojde tak k založení hnízda v prostorech domu ani k dalšímu průniku do dalších prostor.

• Bariérovou deratizaci se doporučuje provádět 2x ročně (na jaře a na podzim).

• V případě již instalovaných staniček se doporučuje vždy výměna nástrahy – časem se stává neatraktivní, nebo může být poškozena vnějšími vlivy a neplní tak potom svůj účel.

 

Speciální ochrannou DDD je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. V nebytových objektech, nesloužících k podnikání, v objektech s obytnými místnostmi a ve všech dalších objektech a areálech má tuto povinnost vlastník objektu nebo organizace, které byl objekt svěřen (§ 57 zák. 258/2000 Sb.)