Garance

Deratizace

 

Jde o činnost, při které dochází k hubení škodlivých organismů z říše obratlovců především synantropních hlodavců (potkan, krysa, myš). Deratizaci provádíme v celé komunální sféře.

Průběžná bariérová deratizace má preventivní (bariérový) charakter i na lokalitách bez pozorovatelného výskytu hlodavců (např. v místech s výskytem atraktivní potravy pro hlodavce či v místech s trvalým migračním tlakem z okolí).

Speciální jednorázová (ohnisková) deratizace je cílený represivní zásah při dosažení pozorovatelných kritických a kalamitních stavů napadení. Cílem je min. 95% likvidace hlodavců.

  • Dále provádíme monitoring a deratizaci škůdců v lesnických i zemědělských kulturách.

Více informací...